GDP bình quân đầu người của Yemen

GDP bình quân đầu người của Yemen vào năm 2021 là 690.76 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Yemen tăng 59.08 USD/người so với con số 631.68 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Yemen năm 2022 là 755.37 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Yemen và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Yemen được ghi nhận vào năm 1990 là 482.25 USD/người, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 690.76 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,674.00 USD/người vào năm 2014.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Yemen giai đoạn 1990 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Yemen giai đoạn 1990 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 1,674.00 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1995 là 285.57 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Yemen qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Yemen giai đoạn (1990 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
2021691
2020632
2019751
2018758
2017964
20161,153
20151,602
20141,674
20131,607
20121,447
20111,375
20101,335
20091,116
20081,229
20071,017
2006921
2005833
2004710
2003620
2002580
2001550
2000554
1999452
1998385
1997428
1996374
1995286
1994291
1993394
1992499
1991482
1990482

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Cộng hòa Séc...26,37926,3792,8971990-2021
Turkmenistan......7,9625491987-2019
Công hòa Dominican...8,6048,6041921960-2021
Bahrain...22,23224,9897,0421980-2021
Nauru...12,25212,2524,7522010-2021
Saint Kitts và Nevis...18,23022,0482421960-2021
Nhật Bản...39,28549,1454751960-2021
Saint Lucia...9,57111,5911,4461980-2021
Áo...53,26853,2689351960-2021
UAE......44,98822,2951975-2020
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm