GDP bình quân đầu người của Yemen

GDP bình quân đầu người của Yemen vào năm 2022 là 650.27 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Yemen tăng 106.63 USD/người so với con số 543.64 USD/người trong năm 2021.

Ước tính GDP bình quân đầu người Yemen năm 2023 là 777.81 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Yemen và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Yemen được ghi nhận vào năm 1990 là 945.32 USD/người, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 650.27 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,801.53 USD/người vào năm 1994.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Yemen giai đoạn 1990 - 2022

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Yemen giai đoạn 1990 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 1994 là 1,801.53 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1998 là 359.05 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Yemen qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Yemen giai đoạn (1990 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
2022650
2021544
2020579
2019694
2018702
2017894
20161,070
20151,488
20141,558
20131,498
20121,350
20111,285
20101,249
20091,046
20081,154
2007956
2006868
2005785
2004669
2003583
2002544
2001515
2000520
1999422
1998359
1997400
1996391
1995795
19941,802
19931,450
19921,244
19911,055
1990945

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Afghanistan356512653611960-2021
Saint Kitts và Nevis20,26218,03523,2052181960-2022
El Salvador5,1274,6645,1272761965-2022
NaUy108,72993,073108,7291,4421960-2022
Israel54,93152,13054,9311,0951960-2022
Singapore82,80877,71082,8084281960-2022
Estonia28,24727,94428,2473,1341995-2022
Guinea Xích đạo7,1827,40619,850331962-2022
Madagascar5175035811331960-2022
Albania6,8106,3776,8102011984-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm