GDP bình quân đầu người của Sierra Leone

GDP bình quân đầu người của Sierra Leone vào năm 2021 là 515.93 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Sierra Leone tăng 6.55 USD/người so với con số 509.38 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Sierra Leone năm 2022 là 522.56 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Sierra Leone và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Sierra Leone được ghi nhận vào năm 1960 là 138.94 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 515.93 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 716.84 USD/người vào năm 2013.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Sierra Leone giai đoạn 1960 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Sierra Leone giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2013 là 716.84 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1968 là 124.76 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Sierra Leone qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Sierra Leone giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
2021516
2020509
2019522
2018534
2017497
2016501
2015588
2014715
2013717
2012566
2011448
2010402
2009391
2008408
2007360
2006323
2005292
2004267
2003266
2002252
2001229
2000139
1999150
1998153
1997196
1996218
1995202
1994212
1993178
1992156
1991179
1990150
1989219
1988254
1987174
1986125
1985225
1984293
1983275
1982366
1981322
1980325
1979335
1978296
1977218
1976192
1975224
1974218
1973197
1972163
1971150
1970158
1969152
1968125
1967134
1966147
1965143
1964151
1963144
1962143
1961139
1960139

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Latvia......20,6422,3301995-2021
Tuvalu......5,2919901990-2021
Hồng Kông......49,6614291960-2021
Costa Rica......12,7623341960-2021
Nam Phi......8,8115121960-2021
Montenegro......9,3671,6272000-2021
Serbia......9,2159151995-2021
Bờ Tây và dải Gaza......3,6641,1561994-2021
Iraq......10,357231960-2021
Brazil......13,2452321960-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm