GDP bình quân đầu người của Quần đảo Faroe

GDP bình quân đầu người của Quần đảo Faroe vào năm 2020 là 66,320.68 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Quần đảo Faroe giảm 833.00 USD/người so với con số 67,153.68 USD/người trong năm 2019.

Ước tính GDP bình quân đầu người Quần đảo Faroe năm 2021 là 65,498.01 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Faroe và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Faroe được ghi nhận vào năm 1998 là 24,166.41 USD/người, trải qua khoảng thời gian 23 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 66,320.68 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 67,153.68 USD/người vào năm 2019.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Quần đảo Faroe giai đoạn 1998 - 2020

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Quần đảo Faroe giai đoạn 1998 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1998 - 2020 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 67,153.68 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2000 là 22,856.74 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Faroe qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Faroe giai đoạn (1998 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202066,321
201967,154
201865,573
201761,455
201658,225
201553,310
201460,484
201355,892
201250,465
201152,267
201048,579
200948,012
200852,035
200748,785
200642,154
200536,756
200435,887
200331,625
200227,022
200124,724
200022,857
199924,372
199824,166

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Cộng hòa Congo......3,9231291960-2021
Uzbekistan......2,7543831990-2021
Quần đảo Cayman......91,51372,3302006-2020
New Zealand......48,8021,8851960-2021
Iceland......74,4701,4151960-2021
Panama......15,7744741960-2021
Armenia......4,6703571990-2021
Hàn Quốc......34,758941960-2021
Tonga......4,9033371975-2020
Morocco......3,4971591960-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm