GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển

GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển vào năm 2021 là 67,960.73 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Quần đảo Eo Biển tăng 10,621.20 USD/người so với con số 57,339.53 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Quần đảo Eo Biển năm 2022 là 80,549.33 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Eo Biển và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển được ghi nhận vào năm 1998 là 41,229.01 USD/người, trải qua khoảng thời gian 23 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 67,960.73 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 75,148.35 USD/người vào năm 2007.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển giai đoạn 1998 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển giai đoạn 1998 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1998 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2007 là 75,148.35 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1998 là 41,229.01 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển giai đoạn (1998 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202167,961
202057,340
201961,281
201862,316
201757,684
201658,094
20150
20140
20130
20120
20110
20100
20090
20080
200775,148
200663,665
200558,551
200457,200
200349,428
200245,280
200142,678
200044,318
199943,248
199841,229

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Moldova5,7145,2755,7144001995-2022
Algeria4,3433,7005,6111701960-2022
Bỉ49,92751,85051,8501,2741960-2022
Quần đảo Solomon2,2052,2332,4501581967-2022
Aruba33,30129,12833,3016,2831986-2022
Thụy Điển56,42461,41861,4182,1141960-2022
Azerbaijan7,7625,4087,891601990-2022
Nhật Bản34,01740,05949,1454751960-2022
Ireland103,983102,002103,9836861960-2022
Nga15,27112,53215,9751,3311988-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm