GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển

GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển vào năm 2007 là 74,463.02 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Quần đảo Eo Biển tăng 11,218.09 USD/người so với con số 63,244.93 USD/người trong năm 2006.

Ước tính GDP bình quân đầu người Quần đảo Eo Biển năm 2008 là 87,670.92 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Eo Biển và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển được ghi nhận vào năm 1998 là 40,583.24 USD/người, trải qua khoảng thời gian 10 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 74,463.02 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 74,463.02 USD/người vào năm 2007.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển giai đoạn 1998 - 2007

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển giai đoạn 1998 - 2007 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1998 - 2007 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2007 là 74,463.02 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1998 là 40,583.24 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Eo Biển giai đoạn (1998 - 2007) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
200774,463
200663,245
200558,199
200456,753
200348,861
200244,544
200141,807
200043,381
199942,447
199840,583

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Colombia...6,1318,2182511960-2021
New Zealand...48,80248,8021,8851960-2021
NaUy...89,203102,9131,4421960-2021
Sao Tome và Principe...2,4492,4495252001-2021
Belarus...7,3048,3411,2111990-2021
Antigua và Barbuda...14,90117,3771,2471977-2021
Grenada...9,92910,8357921977-2021
Ả Rập Saudi...23,58625,2447771968-2021
Puerto Rico......32,8517181960-2020
Bồ Đào Nha...24,26224,9493611960-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm