GDP bình quân đầu người của Quần đảo Cayman

GDP bình quân đầu người của Quần đảo Cayman vào năm 2020 là 85,346.76 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Quần đảo Cayman giảm 6,166.28 USD/người so với con số 91,513.04 USD/người trong năm 2019.

Ước tính GDP bình quân đầu người Quần đảo Cayman năm 2021 là 79,595.97 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Cayman và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Cayman được ghi nhận vào năm 2006 là 82,801.54 USD/người, trải qua khoảng thời gian 15 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 85,346.76 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 91,513.04 USD/người vào năm 2019.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Quần đảo Cayman giai đoạn 2006 - 2020

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Quần đảo Cayman giai đoạn 2006 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2006 - 2020 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 91,513.04 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2011 là 72,329.66 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Cayman qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Cayman giai đoạn (2006 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202085,347
201991,513
201886,181
201781,513
201678,472
201576,284
201474,990
201373,515
201272,777
201172,330
201073,352
200977,400
200885,188
200785,433
200682,802

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Nga......15,9751,3311988-2021
Guinea Xích đạo......22,943351962-2021
Hungary......18,7733,3501991-2021
Swaziland......4,5281041960-2021
Oman......24,9881011965-2021
Myanmar......1,451131961-2021
Puerto Rico......32,8517181960-2020
Malawi......643451960-2021
Zimbabwe......1,7372771960-2021
Mexico......10,9293451960-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm