GDP bình quân đầu người của Quần đảo Bắc Mariana

GDP bình quân đầu người của Quần đảo Bắc Mariana vào năm 2019 là 20,659.64 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Quần đảo Bắc Mariana giảm 2,227.03 USD/người so với con số 22,886.67 USD/người trong năm 2018.

Ước tính GDP bình quân đầu người Quần đảo Bắc Mariana năm 2020 là 18,649.32 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Bắc Mariana và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Bắc Mariana được ghi nhận vào năm 2002 là 21,981.78 USD/người, trải qua khoảng thời gian 18 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 20,659.64 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 27,584.74 USD/người vào năm 2017.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Quần đảo Bắc Mariana giai đoạn 2002 - 2019

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Quần đảo Bắc Mariana giai đoạn 2002 - 2019 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2002 - 2019 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2017 là 27,584.74 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2011 là 13,496.75 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Bắc Mariana qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Quần đảo Bắc Mariana giai đoạn (2002 - 2019) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
201920,660
201822,887
201727,585
201621,891
201516,314
201415,045
201314,091
201213,737
201113,497
201014,804
200914,670
200817,191
200716,988
200617,715
200518,763
200421,139
200321,379
200221,982

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Guinea...1,1741,1743221986-2021
Áo...53,26853,2689351960-2021
Serbia...9,2159,2159151995-2021
Tonga......4,9033371975-2020
Nhật Bản...39,28549,1454751960-2021
Eritrea......6432091992-2011
Quần đảo Marshall...4,1714,1719731981-2021
Slovakia...21,08821,0882,4061990-2021
Luxembourg...135,683135,6832,2221960-2021
Antigua và Barbuda...14,90117,3771,2471977-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm