GDP bình quân đầu người của Palau

GDP bình quân đầu người của Palau vào năm 2020 là 14,243.86 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Palau giảm 988.63 USD/người so với con số 15,232.49 USD/người trong năm 2019.

Ước tính GDP bình quân đầu người Palau năm 2021 là 13,319.39 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Palau và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Palau được ghi nhận vào năm 2000 là 7,657.95 USD/người, trải qua khoảng thời gian 21 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 14,243.86 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 16,835.99 USD/người vào năm 2016.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Palau giai đoạn 2000 - 2020

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Palau giai đoạn 2000 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2000 - 2020 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2016 là 16,835.99 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2000 là 7,657.95 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Palau qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Palau giai đoạn (2000 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202014,244
201915,232
201815,895
201716,020
201616,836
201515,876
201413,712
201312,561
201212,044
201111,095
201010,357
200910,253
200810,599
200710,381
20069,843
20059,627
20048,317
20037,771
20028,308
20018,092
20007,658

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Puerto Rico......32,8517181960-2020
Cộng hòa Congo......3,9231291960-2021
Jordan......4,4063721965-2021
Sri Lanka......4,0771171960-2021
Rwanda......834371960-2021
Mozambique......6741871991-2021
Benin......1,428931960-2021
Sudan......3,1781261960-2021
Afghanistan......639581960-2020
Lebanon......8,0049971988-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm