GDP bình quân đầu người của Oman

GDP bình quân đầu người của Oman vào năm 2022 là 25,056.79 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Oman tăng 5,547.32 USD/người so với con số 19,509.47 USD/người trong năm 2021.

Ước tính GDP bình quân đầu người Oman năm 2023 là 32,181.43 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Oman và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Oman được ghi nhận vào năm 1965 là 106.57 USD/người, trải qua khoảng thời gian 57 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 25,056.79 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 25,056.79 USD/người vào năm 2022.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Oman giai đoạn 1965 - 2022

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Oman giai đoạn 1965 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1965 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 25,056.79 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1965 là 106.57 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Oman qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Oman giai đoạn (1965 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202225,057
202119,509
202016,708
201919,132
201819,888
201717,803
201617,082
201518,777
201423,121
201323,564
201224,723
201124,166
201022,552
200917,938
200822,974
200716,151
200614,534
200512,358
200410,030
20038,897
20028,380
20018,192
20008,321
19996,743
19986,140
19977,053
19966,913
19956,353
19946,055
19936,030
19926,272
19915,984
19906,475
19895,469
19885,166
19875,094
19865,074
19857,394
19846,928
19836,585
19826,637
19816,749
19805,879
19793,875
19783,002
19773,165
19763,107
19752,664
19742,181
1973663
1972518
1971437
1970382
1969367
1968296
1967172
1966112
1965107

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Libya6,7165,90915,7653,7891990-2022
Andorra41,99342,07253,7213,9591970-2022
Saint Kitts và Nevis20,26218,03523,2052181960-2022
Bờ Tây và dải Gaza3,7893,6793,7891,1561994-2022
Morocco3,4423,7683,7681671960-2022
Nam Sudan1,0721,2451,6591,0722008-2015
Aruba33,30129,12833,3016,2831986-2022
Moldova5,7145,2755,7144001995-2022
Quần đảo Eo Biển67,96157,34075,14841,2291998-2021
Ấn Độ2,4112,2382,411831960-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm