GDP bình quân đầu người của Macao

GDP bình quân đầu người của Macao vào năm 2021 là 45,421.63 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Macao tăng 6,018.49 USD/người so với con số 39,403.14 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Macao năm 2022 là 52,359.39 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Macao và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Macao được ghi nhận vào năm 1982 là 4,549.02 USD/người, trải qua khoảng thời gian 40 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 45,421.63 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 93,022.88 USD/người vào năm 2014.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Macao giai đoạn 1982 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Macao giai đoạn 1982 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1982 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 93,022.88 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1983 là 4,342.34 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Macao qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Macao giai đoạn (1982 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202145,422
202039,403
201986,197
201887,526
201781,019
201673,546
201574,819
201493,023
201389,261
201276,572
201166,891
201052,473
200941,010
200840,811
200736,551
200630,122
200525,183
200422,568
200317,921
200216,425
200115,665
200015,836
199915,650
199816,595
199718,108
199618,244
199518,277
199416,705
199315,304
199213,564
199110,648
19909,442
19898,130
19887,135
19876,353
19865,183
19854,805
19844,797
19834,342
19824,549

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Lithuania......23,4332,1681995-2021
Croatia......17,3994,8881995-2021
Nam Sudan......1,7791,1202008-2015
Nepal......1,223461960-2021
Hungary......18,7733,3501991-2021
Dominica......8,5166251977-2021
Đức......50,8022,7611970-2021
Eritrea......6432091992-2011
Thổ Nhĩ Kỳ......12,6152841960-2021
Rwanda......834371960-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm