GDP bình quân đầu người của Macao

GDP bình quân đầu người của Macao vào năm 2022 là 34,584.86 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Macao giảm 10,520.03 USD/người so với con số 45,104.89 USD/người trong năm 2021.

Ước tính GDP bình quân đầu người Macao năm 2023 là 26,518.47 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Macao và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Macao được ghi nhận vào năm 1982 là 4,450.85 USD/người, trải qua khoảng thời gian 40 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 34,584.86 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 90,873.60 USD/người vào năm 2014.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Macao giai đoạn 1982 - 2022

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Macao giai đoạn 1982 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1982 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 90,873.60 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1983 là 4,255.40 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Macao qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Macao giai đoạn (1982 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202234,585
202145,105
202037,475
201982,999
201884,779
201778,896
201671,919
201573,221
201490,874
201386,853
201274,112
201164,528
201050,676
200939,755
200839,746
200735,783
200629,638
200524,887
200422,382
200317,829
200216,394
200115,623
200015,685
199915,388
199816,233
199717,653
199617,752
199517,765
199416,233
199314,882
199213,198
199110,390
19909,270
19898,021
19887,054
19876,279
19865,116
19854,734
19844,716
19834,255
19824,451

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Liberia7556767552422000-2022
NaUy108,72993,073108,7291,4421960-2022
Sri Lanka3,3543,9974,3881181960-2022
Nga15,27112,53215,9751,3311988-2022
Barbados20,23917,50720,2391,2681974-2022
Burundi259221289511960-2022
Senegal1,5991,6341,6342941960-2022
Armenia7,0184,9737,0183471990-2022
Greenland57,11654,69357,1161,4981970-2021
Nicaragua2,2552,0652,2552391988-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm