GDP bình quân đầu người của Liberia

GDP bình quân đầu người của Liberia vào năm 2021 là 673.09 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Liberia tăng 72.03 USD/người so với con số 601.06 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Liberia năm 2022 là 753.75 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Liberia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Liberia được ghi nhận vào năm 2000 là 306.83 USD/người, trải qua khoảng thời gian 22 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 673.09 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 747.87 USD/người vào năm 2013.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Liberia giai đoạn 2000 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Liberia giai đoạn 2000 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2000 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2013 là 747.87 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2003 là 243.09 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Liberia qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Liberia giai đoạn (2000 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
2021673
2020601
2019672
2018710
2017721
2016741
2015722
2014740
2013748
2012675
2011597
2010513
2009471
2008478
2007397
2006336
2005295
2004286
2003243
2002306
2001307
2000307

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Macedonia......6,7211,2251990-2021
Cuba......9,4786531970-2020
Yemen......1,6742861990-2021
Bosnia và Herzegovina......6,9163191994-2021
Panama......15,7744741960-2021
Ả Rập Saudi......25,2447771968-2021
Kiribati......1,7832801970-2020
Slovakia......21,0882,4061990-2021
Hồng Kông......49,6614291960-2021
Qatar......85,0762,7561970-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm