GDP bình quân đầu người của Đảo Man

GDP bình quân đầu người của Đảo Man vào năm 2020 là 79,530.61 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Đảo Man giảm 7,621.84 USD/người so với con số 87,152.45 USD/người trong năm 2019.

Ước tính GDP bình quân đầu người Đảo Man năm 2021 là 72,575.33 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Đảo Man và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Đảo Man được ghi nhận vào năm 1995 là 12,802.12 USD/người, trải qua khoảng thời gian 25 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 79,530.61 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 91,881.13 USD/người vào năm 2014.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Đảo Man giai đoạn 1995 - 2020

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Đảo Man giai đoạn 1995 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1995 - 2020 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 91,881.13 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1995 là 12,802.12 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Đảo Man qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Đảo Man giai đoạn (1995 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202079,531
201987,152
201889,426
201783,510
201682,042
201584,753
201491,881
201383,205
201279,326
201177,838
201070,625
200966,175
200872,305
200755,072
200642,663
200538,184
200435,873
200329,878
200225,230
200121,717
200020,694
199920,992
199818,753
199716,224
199614,212
199512,802

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Cộng hòa Congo2,6492,5403,7541251960-2022
Guinea1,5151,1891,5153211986-2022
Costa Rica13,36512,60413,3653311960-2022
Bermuda118,775111,775118,7751,9021960-2022
Vanuatu3,2313,0453,2319251979-2022
Kosovo5,3405,2705,3402,8482008-2022
Bahamas31,45828,26032,2791,4831960-2022
Montenegro10,0939,46610,0931,6272000-2022
Đông Timor2,3892,7422,7424182000-2022
Kuwait41,08032,32555,5953,5801965-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm