GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc

GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc vào năm 2022 là 27,226.62 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Cộng hòa Séc tăng 404.11 USD/người so với con số 26,822.51 USD/người trong năm 2021.

Ước tính GDP bình quân đầu người Cộng hòa Séc năm 2023 là 27,636.82 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Cộng hòa Séc và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc được ghi nhận vào năm 1990 là 3,941.50 USD/người, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 27,226.62 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 27,226.62 USD/người vào năm 2022.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc giai đoạn 1990 - 2022

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc giai đoạn 1990 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 27,226.62 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1991 là 2,896.61 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc giai đoạn (1990 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202227,227
202126,823
202022,993
201923,665
201823,424
201720,636
201618,575
201517,830
201419,891
201320,133
201219,871
201121,871
201019,960
200919,862
200822,805
200718,467
200615,262
200513,431
200411,750
20039,819
20028,061
20016,637
20006,029
19996,337
19986,490
19976,034
19966,533
19955,824
19944,631
19933,956
19923,373
19912,897
19903,942

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Ukraine4,5344,8284,8286361987-2022
Greenland57,11654,69357,1161,4981970-2021
Tây Ban Nha29,67530,48935,5113961960-2022
Estonia28,24727,94428,2473,1341995-2022
Dominica8,3517,6688,5626361977-2022
Armenia7,0184,9737,0183471990-2022
Guatemala5,4735,0295,4732531960-2022
Brazil8,9187,69713,2012,5051989-2022
Andorra41,99342,07253,7213,9591970-2022
Brunei37,15231,44946,8441,0591965-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm