GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo

GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 2022 là 653.66 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Cộng hòa Dân chủ Congo tăng 76.69 USD/người so với con số 576.97 USD/người trong năm 2021.

Ước tính GDP bình quân đầu người Cộng hòa Dân chủ Congo năm 2023 là 740.54 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Cộng hòa Dân chủ Congo và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo được ghi nhận vào năm 1984 là 316.64 USD/người, trải qua khoảng thời gian 38 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 653.66 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 653.66 USD/người vào năm 2022.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo giai đoạn 1984 - 2022

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo giai đoạn 1984 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1984 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 653.66 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1999 là 99.76 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo giai đoạn (1984 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
2022654
2021577
2020525
2019576
2018546
2017451
2016456
2015482
2014472
2013445
2012413
2011376
2010325
2009290
2008318
2007278
2006248
2005212
2004188
2003168
2002169
2001148
2000393
1999100
1998135
1997136
1996131
1995130
1994140
1993272
1992231
19910
1990259
1989253
1988273
1987219
1986254
1985194
1984317

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Liên bang Micronesia3,7143,5893,7351,2411983-2022
Gambia808772858821966-2022
Libya6,7165,90915,7653,7891990-2022
Guyana18,1999,99518,1992831960-2022
Đảo Man79,53187,15291,88112,8021995-2020
Campuchia1,7601,6251,760751960-2022
Guinea1,5151,1891,5153211986-2022
Palau12,92214,34916,7437,4162000-2021
Bahrain30,14726,85030,1476,7801980-2022
Algeria4,3433,7005,6111701960-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm