GDP bình quân đầu người của Brazil

GDP bình quân đầu người của Brazil vào năm 2022 là 8,917.67 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Brazil tăng 1,220.89 USD/người so với con số 7,696.78 USD/người trong năm 2021.

Ước tính GDP bình quân đầu người Brazil năm 2023 là 10,332.22 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Brazil và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Brazil được ghi nhận vào năm 1989 là 2,875.58 USD/người, trải qua khoảng thời gian 33 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 8,917.67 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 13,200.56 USD/người vào năm 2011.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Brazil giai đoạn 1989 - 2022

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Brazil giai đoạn 1989 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1989 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2011 là 13,200.56 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 2,505.38 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Brazil qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Brazil giai đoạn (1989 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
20228,918
20217,697
20206,924
20198,845
20189,121
20179,897
20168,681
20158,783
201412,071
201312,259
201212,328
201113,201
201011,249
20098,570
20088,802
20077,323
20065,866
20054,773
20043,623
20033,057
20022,825
20013,142
20003,727
19993,456
19985,050
19975,240
19965,122
19954,705
19943,393
19932,766
19922,505
19912,657
19903,065
19892,876

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Thụy Sỹ93,26093,44693,4461,7871960-2022
Trung Quốc12,72012,61812,720711960-2022
Grenada9,6899,0119,8887421977-2022
Iran4,6704,0848,3291961960-2022
Belize6,9846,0616,9843071960-2022
Greenland57,11654,69357,1161,4981970-2021
Estonia28,24727,94428,2473,1341995-2022
Kosovo5,3405,2705,3402,8482008-2022
Lesotho9701,0301,266471960-2022
Liên bang Micronesia3,7143,5893,7351,2411983-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm