GDP bình quân đầu người của Belarus

GDP bình quân đầu người của Belarus vào năm 2021 là 7,303.70 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Belarus tăng 748.27 USD/người so với con số 6,555.43 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Belarus năm 2022 là 8,137.38 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Belarus và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Belarus được ghi nhận vào năm 1990 là 2,124.77 USD/người, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 7,303.70 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 8,341.40 USD/người vào năm 2014.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Belarus giai đoạn 1990 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Belarus giai đoạn 1990 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 8,341.40 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1999 là 1,210.61 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Belarus qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Belarus giai đoạn (1990 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
20217,304
20206,555
20196,838
20186,360
20175,786
20165,040
20155,967
20148,341
20137,998
20126,953
20116,527
20106,034
20095,353
20086,377
20074,736
20063,847
20053,126
20042,379
20031,820
20021,479
20011,244
20001,276
19991,211
19981,511
19971,396
19961,453
19951,371
19941,460
19931,590
19921,668
19911,766
19902,125

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Mozambique...5006741871991-2021
Maldives...8,99510,5622681980-2021
Pakistan...1,5381,678831960-2021
Indonesia...4,2924,292541967-2021
Argentina...10,72914,6138501962-2021
Saint Kitts và Nevis...18,23022,0482421960-2021
Macao...45,42293,0234,3421982-2021
Luxembourg...135,683135,6832,2221960-2021
Sao Tome và Principe...2,4492,4495252001-2021
Macedonia...6,7216,7211,2251990-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm