GDP bình quân đầu người của Ba Lan

GDP bình quân đầu người của Ba Lan vào năm 2022 là 18,688.00 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Ba Lan tăng 637.72 USD/người so với con số 18,050.28 USD/người trong năm 2021.

Ước tính GDP bình quân đầu người Ba Lan năm 2023 là 19,348.25 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ba Lan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Ba Lan được ghi nhận vào năm 1990 là 1,731.21 USD/người, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 18,688.00 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 18,688.00 USD/người vào năm 2022.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Ba Lan giai đoạn 1990 - 2022

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Ba Lan giai đoạn 1990 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 18,688.00 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1990 là 1,731.21 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Ba Lan qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Ba Lan giai đoạn (1990 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202218,688
202118,050
202015,817
201915,700
201815,505
201713,816
201612,379
201512,560
201414,182
201313,558
201213,011
201113,776
201012,504
200911,526
200813,996
200711,254
20069,036
20058,022
20046,681
20035,702
20025,207
20014,991
20004,501
19994,398
19984,518
19974,123
19964,147
19953,687
19942,875
19932,497
19922,459
19912,236
19901,731

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Luxembourg125,006133,712133,7122,2221960-2022
Cape Verde3,7543,3983,9033941980-2022
Sri Lanka3,3543,9974,3881181960-2022
Guyana18,1999,99518,1992831960-2022
Cameroon1,5631,6541,6541201960-2022
Pháp40,88643,67145,5161,3341960-2022
Peru7,1266,6357,1267301982-2022
Ecuador6,3915,9656,3913101960-2022
Nicaragua2,2552,0652,2552391988-2022
Quần đảo Solomon2,2052,2332,4501581967-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm