Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

1,791,813,71%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

772768772USD/người2008 - 2018

GDP

84.355.462.49481.716.326.73184.355.462.494USD2008 - 2018

GNP

83.805.850.65681.230.975.03883.805.850.656USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

19.231.971.30519.184.733.65520.117.841.530USD2008 - 2018

Xuất khẩu

7.058.383.5436.235.229.0677.058.383.543USD2008 - 2018