Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

5,885,5116,71%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

22.92820.20022.928USD/người2008 - 2018

GDP

30.284.890.75726.611.651.59930.284.890.757USD2008 - 2018

GNP

29.618.040.20426.085.606.57229.618.040.204USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

21.720.413.27319.157.563.67521.720.413.273USD2008 - 2018

Xuất khẩu

22.787.297.41020.369.648.22122.787.297.410USD2008 - 2018