Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

4,354,399,94%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

4.0583.9024.058USD/người2008 - 2018

GDP

26.056.950.00024.927.970.00026.056.950.000USD2008 - 2018

GNP

24.585.170.00023.540.350.00024.585.170.000USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

12.668.380.00011.336.180.00012.668.380.000USD2008 - 2018

Xuất khẩu

7.532.560.0007.224.710.0007.532.560.000USD2008 - 2018