Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,983,915,66%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

6.3456.2146.377USD/người2008 - 2018

GDP

108.398.000.000104.296.000.000108.398.000.000USD2008 - 2018

GNP

105.604.195.535101.941.668.375105.604.195.535USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

24.982.275.00022.516.333.00030.168.281.000USD2008 - 2018

Xuất khẩu

24.736.180.00021.727.767.00028.536.122.000USD2008 - 2018