Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

8,198,1310,14%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

12.02711.75312.027USD/người2008 - 2018

GDP

60.126.014.82958.174.550.21260.126.014.829USD2008 - 2018

GNP

56.794.133.66655.211.619.81756.794.133.666USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

19.893.952.99519.194.614.90219.893.952.995USD2008 - 2018

Xuất khẩu

20.275.454.83119.229.169.89020.275.454.831USD2008 - 2018