Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

5,835,837,61%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

7.6507.2237.650USD/người2008 - 2018

GDP

81.298.585.40375.931.656.81581.298.585.403USD2008 - 2018

GNP

77.453.585.40372.137.856.81577.453.585.403USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

24.350.261.22021.328.811.50024.350.261.220USD2008 - 2018

Xuất khẩu

20.400.820.80418.854.753.91020.400.820.804USD2008 - 2018