Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

141136141điểm2008 - 2019

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

9,199,0920,52%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

6.6516.3768.213USD/người2008 - 2018

GDP

330.227.866.233311.789.874.617381.866.608.839USD2008 - 2018

GNP

319.086.962.151306.039.919.529369.788.203.605USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

69.000.820.10962.881.535.94979.472.429.801USD2008 - 2018

Xuất khẩu

52.477.852.99247.059.502.78569.774.499.140USD2008 - 2018