Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Cộng hòa Dân chủ Congo

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 2016 là 133.85 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Cộng hòa Dân chủ Congo tăng 3.75 so với con số 130.10 trong năm 2015.

Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Cộng hòa Dân chủ Congo năm 2017 là 137.71 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Cộng hòa Dân chủ Congo và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cộng hòa Dân chủ Congo được ghi nhận vào năm 1995 là 0.01, trải qua khoảng thời gian 21 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 133.85. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 133.85 vào năm 2016.

Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cộng hòa Dân chủ Congo giai đoạn 1995 - 2016

Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cộng hòa Dân chủ Congo giai đoạn 1995 - 2016 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1995 - 2016 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2016 là 133.85
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1995 là 0.01

Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cộng hòa Dân chủ Congo qua các năm

Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cộng hòa Dân chủ Congo giai đoạn (1995 - 2016) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămChỉ số giá tiêu dùng (CPI)
2016133.85
2015130.10
2014129.14
2013127.55
2012126.53
2011115.32
2010100.00
200993.37
200890.83
200777.43
200666.21
200558.57
200448.28
200346.42
200241.13
200131.27
20006.80
19991.11
19980.29
19970.22
19960.07
19950.01

thập phân

Các số liệu liên quan

So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Sierra Leone378.05297.19378.0571.852006-2022
Mauritius153.57138.64153.572.911963-2022
Haiti409.13305.36409.130.851960-2022
Saint Vincent và Grenadines118.02111.70118.0219.621974-2022
Fiji134.90129.06134.908.321969-2022
Romania151.87133.46151.870.021990-2022
Madagascar219.81203.22219.810.571964-2022
Uganda199.27185.89199.2736.091993-2022
Rwanda194.54165.30194.542.301966-2022
Úc132.47124.27132.477.961960-2022
[+]

Đơn vị: thập phân

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là gì?

Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer price index - CPI) là một thước đo kiểm tra mức giá bình quân gia quyền của một rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, chẳng hạn như giao thông, thực phẩm và chăm sóc y tế. Nó được tính bằng cách lấy sự thay đổi giá của từng mặt hàng trong rổ hàng hóa được xác định trước và tính trung bình cho chúng. Những thay đổi trong chỉ số giá tiêu dùng được sử dụng để đánh giá những thay đổi về giá cả liên quan đến chi phí sinh hoạt. Chỉ số CPI là một trong những số liệu thống kê được sử dụng thường xuyên nhất để xác định các giai đoạn lạm phát hoặc giảm phát. Dữ liệu là giá trị trung bình theo năm, lấy năm 2010 làm gốc, tương ứng với giá trị 100....

Xem thêm