Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

182183189điểm2008 - 2019

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

1,541,532,12%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

275293306USD/người2008 - 2018

GDP

3.078.029.9293.172.416.1463.172.416.146USD2008 - 2018

GNP

3.075.637.4003.167.615.8363.167.615.836USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

492.652.391510.112.645928.083.884USD2008 - 2018

Xuất khẩu

189.622.650199.263.655235.403.201USD2008 - 2018