Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

6,156,066,70%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

731642731USD/người2008 - 2018

GDP

14.441.763.75912.322.864.24514.441.763.759USD2008 - 2018

GNP

14.029.684.10211.920.723.91414.029.684.102USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

5.036.706.1063.247.582.0945.036.706.106USD2008 - 2018

Xuất khẩu

4.144.558.5343.202.290.5794.144.558.534USD2008 - 2018