Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

12,2212,5412,83%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

8.9219.88113.246USD/người2008 - 2018

GDP

1.868.626.087.9082.053.594.973.9932.616.201.578.192USD2008 - 2018

GNP

1.840.198.970.9342.015.527.354.7662.548.054.160.689USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

266.778.399.475237.621.968.102347.274.245.165USD2008 - 2018

Xuất khẩu

276.656.524.988258.207.840.133303.021.879.484USD2008 - 2018