Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

29,8730,1831,22%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.1993.2543.254USD/người2008 - 2018

GDP

14.615.900.00014.498.100.00014.615.900.000USD2008 - 2018

GNP

17.009.800.00016.490.000.00017.009.800.000USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

8.730.900.0008.066.700.0008.730.900.000USD2008 - 2018

Xuất khẩu

2.903.500.0002.692.700.0002.903.500.000USD2008 - 2018