Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

2,032,132,73%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

902827944USD/người2008 - 2018

GDP

10.358.985.5839.246.696.92410.358.985.583USD2008 - 2018

GNP

10.277.032.2339.180.384.67810.277.032.233USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

4.577.704.3153.725.561.5844.577.704.315USD2008 - 2018

Xuất khẩu

3.665.382.1422.523.090.6723.665.382.142USD2008 - 2018