Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

2,472,542,65%2008 - 2017

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

830789944USD/người2008 - 2017

GDP

9.273.558.2728.573.159.6979.707.432.016USD2008 - 2017

GNP

9.260.647.2718.576.363.7009.646.277.722USD2008 - 2017

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

4.493.421.5783.652.889.9114.493.421.578USD2008 - 2017

Xuất khẩu

2.868.484.6392.461.031.3893.113.780.933USD2008 - 2017