Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

118116118điểm2008 - 2019

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

4,644,796,01%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

51.51347.38151.718USD/người2008 - 2018

GDP

455.736.580.716416.835.975.862455.736.580.716USD2008 - 2018

GNP

453.462.205.129415.729.177.514453.462.205.129USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

232.206.769.027211.097.018.705232.206.769.027USD2008 - 2018

Xuất khẩu

248.596.964.235223.978.845.639248.596.964.235USD2008 - 2018