Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

16.86415.82516.864USD/người2008 - 2018

GDP

1.623.804.0161.510.084.7511.623.804.016USD2008 - 2018

GNP

1.527.958.5921.410.512.5881.527.958.592USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

686.701.667670.414.259952.207.889USD2008 - 2018

Xuất khẩu

608.888.889602.193.556625.368.667USD2008 - 2018