Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

7,257,2523,92%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.4324.0965.408USD/người2008 - 2018

GDP

105.750.987.619122.123.822.334145.712.200.313USD2008 - 2018

GNP

101.046.521.418118.386.043.571136.862.296.866USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

28.397.112.16625.529.394.46450.471.640.781USD2008 - 2018

Xuất khẩu

35.420.915.61728.440.561.88771.632.934.596USD2008 - 2018