Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

151148151điểm2008 - 2019

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

12,3512,1531,84%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

4.2794.0485.592USD/người2008 - 2018

GDP

180.689.115.941167.555.280.113213.810.022.462USD2008 - 2018

GNP

177.548.107.298164.955.280.113209.164.338.103USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

56.133.473.90856.097.067.79168.262.397.502USD2008 - 2018

Xuất khẩu

37.932.650.28433.403.107.18582.034.752.098USD2008 - 2018