Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

118121121điểm2008 - 2019

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

5,925,927,20%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

23.21920.80425.243USD/người2008 - 2018

GDP

782.483.466.667688.586.133.333782.483.466.667USD2008 - 2018

GNP

790.005.920.000699.284.026.667790.005.920.000USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

209.980.266.667202.045.866.667255.383.052.347USD2008 - 2018

Xuất khẩu

310.383.733.333239.993.333.333399.419.733.333USD2008 - 2018